Logo Rikkers Infographics

Waarom infographics?

Infographics zijn sterk in opkomst: steeds meer websites, kranten en tijdschriften gebruiken deze kleurrijke combinaties van diagrammen, tekeningen, teksten en soms foto's en tabellen.

Kort gezegd is een Infographic een visuele weergave van informatie, met als doel om op een beperkte ruimte inzicht te geven in bijvoorbeeld het verloop van de verkiezingen, de werking van een apparaat, of de stand van zaken van de economie, arbeidsmarkt of internet. Een goede infographic is een informatiebommetje, dat complexe feiten, gegevens of kennis op een heldere en compacte manier uitbeeldt.

Infographics zijn er in soorten en maten, van klein en simpel (verkeersborden) tot uitgebreid en gelaagd (uitleg van de gevolgen van een politiek besluit). In het algemeen geven ze informatie weer die moeilijk in tekst is uit te drukken, of alleen in veel woorden. Statistische grafieken, technische diagrammen, doorsnedes van gebouwen, maar ook stroomschema's die bedrijfsfusies of maatschappelijke processen weergeven, zijn allemaal voorbeelden van infographics. Ook thematische kaarten over bijvoorbeeld bevolkingsgroei, milieuverontreiniging of criminaliteit zouden er toe gerekend kunnen worden, al vinden sommigen dit een aparte tak van sport: de cartografie.

Wat kunt u ermee?

Noordzee & economieInfographics bieden een maximale impact op een beperkte oppervlakte. Niet alleen zijn complexe gegevens vaak makkelijker te begrijpen via één beeld dan via duizend woorden, maar infographics hebben ook een hoge attentiewaarde - de ogen van veel lezers worden er automatisch naartoe getrokken. Ze zijn daarom ideaal als aanvulling op een artikel in tijdschrift, rapport of krant, bijvoorbeeld om een bedrijfsproces uit te leggen, om een actuele gebeurtenis toe te lichten, of om in één keer de samenhang binnen een uitgebreide gegevensverzameling duidelijk te maken. Ook op websites, waar vaak maar weinig ruimte beschikbaar is, bewijzen infographics hun diensten steeds meer.

Infographics hebben nog een bijkomend voordeel. Omdat het doel is (veelal complexe) informatie op een heldere manier weer te geven, moet het ontwerpproces veel aandacht besteden aan vorm én inhoud. Wat is de boodschap precies, kloppen de gegevens, wat weet de doelgroep al, welke structuur is er aan te brengen? Door dit soort vragen te beantwoorden, begint een infographic een grafisch verhaal te vertellen, en wordt de kwaliteit van communicatie groter.

Infographics maken

Om een goede infographic te maken, dienen we rekening te houden met een aantal zaken. Een belangrijke vraag is welk doel we willen bereiken met onze boodschap. Willen we alleen informeren, overtuigen of de gebruiker aanzetten tot bepaald gedrag? Hoe scherper we het doel voor ogen krijgen, hoe effectiever we de infographic kunnen maken. We focussen ons zo op de informatie die we in ieder geval willen vertellen. Minder belangrijke informatie brengen we minder prominent in beeld, of laten we - na rijp beraad - misschien zelfs weg.

Wie we zeker ook bij het ontwerp van de infographic moeten betrekken is de doelgroep van de infographic. Hoe beter we de gebruikers kunnen beschrijven, hoe beter we de infographic kunnen afstemmen op wat ze al weten en wat ze willen weten. Bovendien kunnen we er rekening mee houden hoezeer ze gewend zijn om infographics te 'lezen'. Misschien is de doelgroep wel heel divers, en moeten er meer lagen in het verhaal zitten. Een hoofdlaag, met een eenvoudige boodschap die direct al de aandacht trekt, en een diepere laag met veel meer detailinformatie voor degenen die meer willen weten.

Belangrijk is uiteraard ook de inhoud, wát willen we vertellen? En ook, wat niet? Doel en doelgroep bepalen mede welke selectie we maken uit alle informatie die we tot onze beschikking hebben. De informatie-analyse die voorafgaat aan het daadwerkelijke grafisch ontwerp van de infographic neemt vaak een aanzienlijke tijd in beslag, van zowel opdrachtgever als infograficus. Dit is nuttig bestede tijd, omdat we hierdoor goed kunnen kiezen wat - en in welke volgorde - we in beeld gaan brengen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de infographic een aansprekend verhaal vertelt.

Doel, doelgroep en inhoud vormen de basis van de infographic, en bepalen voor een belangrijk deel de vorm van de boodschap. Zo zijn cijfermatige gegevens vaak het best over te brengen als staaf-, lijn- en spreidingsdiagrammen en lijsten, maar soms ook als kaarten of tabellen. Bewegingen of processen zijn weer te geven als stroomdiagrammen; hiërarchieën als organogrammen. Andere informatie laat zich bijvoorbeeld vertalen in vlakken, pijlen, lijnen en symbolen. Daarnaast zorgen kaders, lijnen en vlakken voor structurering en prioritering van de informatie - welke gegevens krijgen als eerste aandacht, welke zijn belangrijk?
Een ander element is kleur. Kleur bepaalt niet alleen de sfeer van de infographic, maar ook het gemak waarmee deze te bekijken is: een afbeelding met alleen primaire kleuren maakt de lezer moe, te lichte kleuren geven soms te weinig onderscheid. Eén felle kleur op een palet van pasteltinten kan het oog naar een belangrijk onderwerp trekken. Maar rood en groen naast elkaar zijn niet te onderscheiden door mensen met deuteranomalie, een vorm van kleurenblinheid die bij vijf procent van de mannen voorkomt. En wat te denken van culturele verschillen? In het Westen bijvoorbeeld is de kleur van de rouw zwart, in Zuid-Amerika paars, maar in China wit, geel en soms blauw.
Vorm- en kleurgebruik worden ook bepaald door het doel en de doelgroep van onze boodschap - willen we een zakelijke, formele, of juist een luchtige of vrolijke uitstraling? Hierbij komt ook de afzender van de boodschap kijken. In het algemeen willen we dat een infographic aansluit bij het imago van de organisatie, en vaak is er zelfs een huisstijl om rekening mee te houden.