Logo Rikkers Infographics

Opdrachtgevers

Blue Ocean Group

Centraal Planbureau

Commissariaat voor de Media

FirstServiceOne

Gemeente Den Haag

Geonovum

GGD Zaanstreek-Waterland

Le Blanc Advies

Logius

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rathenau Instituut

Rijkswaterstaat

Sanoma Learning

Trimbos instituut

TU Delft

Universiteit Utrecht

Verdonck, Klooster & Associates