Logo Rikkers Infographics

PORTFOLIO

Tweede machinetijdperk - rationalisatie van cognitieve arbeid

Rathenau Instituut

Twee machinetijdperken - rationalisatie van arbeid

Rathenau Instituut

Tijdlijn 5 jaar eHerkenning

eHerkenning nieuwsbrief

Ouders over roken en drinken

NIX18, Trimbos-instituut

Nederland werkt wereldwijd met water

Water in Beeld, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP2)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Veilig Online

online-magazine Logius

Personeelsoverzicht

Jaarverslag Logius 2014

Algemene waterfeiten

Ons water in Nederland

Economische waterfeiten

Ons water in Nederland

Feiten & cijfers over rookvrije horeca

Trimbos-instituut

Feiten & cijfers over meeroken

Trimbos-instituut

Water en ruimte verbinden

Nationaal Waterplan

Generieke Digitale Infrasctructuur (GDI)

Logius

Aanvragen van eHerkenning

eHerkenning

Aansluiten op eHerkenning

eHerkenning

Voordelen van eHerkenning

eHerkenning

Hoogwaterbeschermingsprogramma Projectenboek 2015

HWBP

Inspire infographic als steigerbanner

Geonovum

Rookgewoonten in Nederland in 2013

Trimbos-Instituut

Zeevaart - Financiƫle relaties

KiM

Zeevaart - Indirecte effecten

KiM

Zeevaart - Netwerkclusterrelaties

KiM

Waterveiligheid, verlengde derde toets

Ministerie van IenM

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2014-2019

Ministerie van IenM

Tweede hoogwaterbeschermingsprogramma

Ministerie van IenM

Organogram

Logius

Jaarbericht 2013 Publieksinformatie

Trimbos-instituut

Jaaroverzicht Universiteitsbibliotheek Utrecht 2013

Universiteit Utrecht

Grafieken voor Green me up Scotty 2.0

Logius

Macro-economische ramingen (animatie)

Centraal Planbureau

Inspire - geoinformatie in 34 thema's

Geonovum

Integriteitsbeleid

TU Delft

Energievoetafdruk

Logius

Online zakendoen

eHerkenning

Jaaroverzicht Universiteitsbibliotheek Utrecht 2012

Universiteit Utrecht

Van Afval naar Grondstof

Ministerie van IenM

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering: Klimaatbestendige stad

Deltaprogramma

Ziekteverzuim in Nederland

Trimbos-instituut

Universiteitsbibliotheek: Open Access

Universiteit Utrecht

Klanttevredenheidonderzoek

Logius

Dynamische grafieken

Centraal Planbureau

Beter presteren met geo-informatie

Geonovum

eHerkenning

Ministerie van EZ

Aansluiten op DigiInkoop

Logius

Ontwikkeling van de uitgaven voor watertaken

Ministerie van IenM

Financiƫn Waterbeleid op hoofdlijnen

Ministerie van IenM

Regionale keringen

Ministerie van IenM

Maaswerken

Ministerie van IenM

Ruimte voor de Rivier

Ministerie van IenM

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Ministerie van IenM

Werkveld van de Business architectuur

Le Blanc Advies

Positionering van Requirements en Architectuur

Le Blanc Advies

Alcoholgebruik onder jongeren

Ministerie van VWS

Lokale Klimaatagenda

Ministerie van IenM

Facilitaire dienst

FirstServiceOne

Overzicht Digipoort

Logius

Aansluiten op Digipoort

Logius

Stelselvoorzieningen

Logius

De Kortingsvalkuil

Blue Ocean Group

Diverse banners

Blue Ocean Group

De Sales Sweet Spot

Blue Ocean Group

Uitvouwkaart voor Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

KiM

Open Data in Nederland

VKA en Ministerie EZ

Informatiebeveiliging bij huisarts en apotheek

Nictiz

Keuzes in Kaart: Koopkracht huishoudens

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Verbetering EMU-saldo

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Verbetering houdbaarheid

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Doorrekening VVD

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Doorrekening PvdA

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Doorrekening PVV

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Doorrekening CDA

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Doorrekening SP

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Doorrekening D66

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Doorrekening GroenLinks

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Doorrekening ChristenUnie

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Doorrekening SGP

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Doorrekening DPK

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Saldo lopende rekening

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Werkloosheid

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Structurele werkgelegenheid

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Files op snelwegen

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Hernieuwbare energie

Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart: Biodiversiteit

Centraal Planbureau

Gemeentelijke Modelarchitectuur

GEMMA

Boost je sales in 10 stappen

Blue Ocean Group

Januari 2012

Werkloosheidsmonitor

Vestigingen en banen in 2009

Marktanalyse

door cosmetica

Klachten

Een miljoen mensen erbij

2030

2011

Kerst

en economie

Noordzee

in Suriname

Invasie

in Nederland

Televisie

Scenario's voor systeemvernieuwing

Presentatie

in 2010 per gemeente

Bevolkingsgroei

Augustus 2011

Werkloosheidsmonitor